NEWS

Zip code:510000

Fax:+86-20-85534513

Phone:+86-20-62107111 62107222

E-mail:gzdtech@dtech.cn

Address:NO.488 Qinghong Road,Hongqi Industrial park,Zhongluotan Town,Baiyun District,Guangzhou China